Týdenní plán od 16. 5. do 20. 5. 2016

Český jazyk

 • Párové souhlásky h, ch, v, f
 • Procvičování učiva
 • Diktát vět

Čtení

 • Tiché čtení s porozuměním
 • Společná četba
 • Dramatizace

Psaní

 • Přání k svátku, narozeninám
 • Opis, přepis z písanky

Matematika

 • Násobení a dělení 2, 3, 4
 • Počítání se závorkou
 • Slovní úlohy
 • G – souhrnné opakování učiva

Prvouka

 • První pomoc při otravě
 • Nakažená zvířata
 • Kalendář – opakování

Pracovní vyučování

 • Příprava sváteční tabule

Výtvarná výchova

 • Kulisy a loutky

Hudební výchova

 • Pantomima
 • Deklamace říkadel

Tělesná výchova

 • Rychlý běh
 • Překonávání překážek
 • Taneční krok

Doplňující informace pro rodiče

 1. Dětem dopisují pera, chybí fixy na tabulku, ale také tabulky, někteří nemají správná pravítka – vše zkontrolujte.
 2. V úterý 17. 5. se budou děti fotit (cena fotografie je 25 Kč). Při nepřízni počasí je náhradní termín 19. 5.
 3. Vybírám peníze na výlet. Zašlete také okopírovanou průkazku pojištěnce a aktuální telefonní číslo, na které můžu volat v  době trvání školního výletu.

Alena Václavíková, třídní učitelka

Odkazy na procvičování učiva

Český jazyk Matematika Prvouka Různé
Párové souhlásky Domino Jedovaté rostliny Rovnátka
Křížovky Nás. a dělení 4 Přišlo léto Střevní potíže
H nebo ch Opice Rok Alergie
V nebo f Večerníček    
Pravopis Příklady    
Čtení s poroz.      
Back To Top