Týdenní plán od 23. 5. do 27. 5. 2016

 

Český jazyk

 • Věta jednoduchá – stavba
 • Souvětí

Anglický jazyk

 • Slovní zásoba

Matematika

 • Násobení a dělení větších čísel
 • Písemné násobení jednociferným činitelem
 • Geo – konstrukce trojúhelníka

Prvouka

 • Zdraví člověka
 • Sport a aktivita
 • Ochrana životního prostředí

Pracovní činnosti

 • Sběr a sušení bylin

Výtvarná výchova

 • Pohádkový strom

Hudební výchova

 • Písničky ze zpěvníku

Tělesná výchova

 • Celodopolední vycházka ke Krtečkově studánce – podle počasí

Doplňující informace pro rodiče

1. června pojedou děti do kina Mír do Krnova na film – vybíráme 100 Kč (doprava a vstupné – 30 Kč dotuje akci SRPDŠ)

8. června – školní výlet

Informace na Elce budou vždy dva dny předem.

Dagmar Vopelková, třídní učitelka

Procvičování učiva

 

Matematika  Jazyk český   
Procvič  Opakuj  
     
Back To Top