Týdenní plán od 23. 5. do 27. 5. 2016

Český jazyk

 • Shrnutí učiva – párové souhlásky na konci slov
 • Seznámení s abecedou, řazení slov podle abecedy
 • Sloh – tvoření vět k obrázkům

Čtení

 • Tiché čtení s porozuměním
 • Dramatizace pohádky, měníme známé pohádky

Psaní

 • Adresa, pozdrav z prázdnin
 • Opis a přepis krátkých textů (tabule, čítanka atd.)

Matematika

 • Násobení 5 – vyvození a procvičování
 • Opakování násobení a dělení 2, 3, 4
 • Procvičování učiva na počítačových programech
 • Terén – měření

Prvouka

 • Pozorování proměn přírody v létě, letní měsíce
 • Kalendář přírody

Pracovní vyučování

 • Zásady správného stolování, úprava a výzdoba stolu
 • Poslech – Hurvínek a pravidla slušného chováni
 • Hygiena

Výtvarná výchova

 • Vyjadřování se podle představ a fantazie
 • Motýl – voskovky a suché křídy

Hudební výchova

 • Noty – vytleskávání not v taktu celém a 3/4
 • Improvizace s notami

Tělesná výchova

 • Různé typy startů, běh na 50m
 • Hod míčkem do dálky – příprava

Doplňující informace pro rodiče

 1. Vybírám na kino 100,- Kč. Dne 1. 6. jedeme do Krnova na film Kniha džunglí.
 2. S dětmi procvičujte nejen násobilku, ale i +,- do 100.
 3. Na měření v prostorách školy si děti přinesou skládací nebo zasouvací metr.
 4. Na běh v TV budou děti potřebovat sportovní obuv (žádné sandálky, balerínky).

Irena Santariusová, třídní učitelka

Procvičování učiva:

Matematika Český jazyk Prvouka
Násobení 5 Sněhuláci-párové souhlásky Poznej živočichy
Vesmír Pravopisné cvičení Hygiena
Veselý vláček Šašci Hra na hasiče

Text

Back To Top