Týdenní plán od 16. 5. do 20. 5. 2016

Český jazyk

 • Párové souhlásky na konci slov  v-f, s-z
 • Procvicování probraného učiva

Čtení

 • Tiché čtení s kontrolou porozumění přečteného
 • Prezentace přečtené knihy (prezentace čtenářských průkazů)

Psaní

 • Přepis krátkých textů
 • Adresa, pozdrav z prázdnin

Matematika

 • Procvičování násobení a dělení 2, 3, 4, používání závorek
 • Souhrnné opakování učiva geometrie

Prvouka

 • Ochrana životního prostředí
 • Založení kalendáře přírody

Pracovní vyučování

 • Kvetoucí strom (lepení)

Výtvarná výchova

 • Vlastní ilustrace přečteného příběhu
 • Vyjadřování se podle představ a fantazie

Hudební výchova

 • Pantomima
 • Písničky doprovázené tanečním pohybem

Tělesná výchova

 • Rychlý běh, střídání běhu a chůze
 • Míčová hra

Doplňující informace pro rodiče

 1. Připomínám focení celé třídy – úterý 17. 5.
 2. Dne 19. 5. – workshop pro výtvarníky (viz. krátké zprávy)

Irena Santariusová, třídní učitelka

Procvičujte učivo na odkazech

Matematika Český jazyk Prvouka
Šifrovaná slova V-F Společenstvo
Násobení a dělení 4 Z-S Na zahradě

Text

Back To Top