Týdenní plán od 16. 5. do 20. 5.

Čtení

 • Hlasité, plynulé čtení
 • Přednes básně str. 37
 • Čítanka str.40-47

Psaní

 • Přepis textu, diktát
 • Psaní adresy a dopisu

Matematika

 • Procvičování rychlosti počítání do 20
 • Slovní úlohy
 • Rýsování přímek, geom. tvary

Prvouka

 • Orientace v čase – papírové hodiny
 • Místo, kde žijeme Prv str.59-62

Pracovní vyučování

 • Stavby z kostek

Výtvarná výchova

 • Kalendář

Hudební výchova

 • Procvičování písničky Kotě a sluníčko

Tělesná výchova

 • Posilování v tělocvičně, šplh, kotouly, házení a chytání míče, míč.hry

Doplňující informace pro rodiče

Podle notýsku prosím o doplacení peněz na výlet – zbývá 7 žáků. Tento týden budeme cvičit v tělocvičně, upozorňuji na  kontrolu cvičeb. úborů. Budeme potřebovat pravítko a ostrouhanou tužku, cvičte pamětné počítání do 20.

Dagmar Vopelková, třídní učitelka

Back To Top