Týdenní plán od 23. 4. do 27. 4.

Český jazyk

 • Párové souhlásky
 • Abeceda

Čtení

 • Čtení s porozuměním textu
 • Básničky s výrazným přednesem

Psaní

 • Psaní malých a velkých písmen

Matematika

 • Násobení a dělení 3, slovní úlohy
 • Násobky 4
 • Geometrie – rýsování úseček

Prvouka

 • Opakování – domácí zvířata
 • Významné dni v měsíci květnu

Pracovní vyučování

 • Výtvarná dílna

Výtvarná výchova

 • Výtvarná dílna

Hudební výchova

 • Písničky o čarodějnicích

Tělesná výchova

 • Oranžový pětiboj – měření dalších disciplín, míčové hry

Doplňující informace pro rodiče

Připomínám přípravu masek čarodějnic na pondělí 30.4. – vyrazíme na celodopolední čarodějnickou zábavu.

Vybíráme na školní výlet. 

7.5. pondělí – bude ředitelské volno – pro děti je v provozu školní družina od 7.00 do 15.00, děti mohou přijít nejpozději do 9.00 hodin, podle počtu dětí je zajišťován dozor!

V úterý 24.4. končí vyučování po 4.vyuč. hodině.

Dagmar Vopelková, třídní učitelka

 

Back To Top