Týdenní plán od 30. 4. do 4. 5.

 

Český jazyk

  • Procvičování spodoby
  • Souvětí

Čtení

  • Plynulé čtení – Kocour Modroočko

Psaní

  • Psaní podle písanky

Matematika

  • Násobení a dělení 4, slovní úlohy

Prvouka

  • Významné události v květnu

Pracovní vyučování

  • Papírové ryby

Výtvarná výchova

        Nevyučuje se

Hudební výchova

  • Písničky Žežuličko, kde jsi byla

Tělesná výchova

  • Překážková dráha, míčové hry, hod na cíl

Doplňující informace pro rodiče

30.4. Čarodějnice – děti mohou přijít rovnou v přestrojení, svačinu a pití do batůžku, přezůvky 

  1.5. 1.máj – státní svátek

10.5. třídní schůzka

Dagmar Vopelková, třídní učitelka

Back To Top