Týdenní plán od 16. 3. do 20. 3. 2015

Čtení

 • Plynulé čtení
 • Čtení s porozuměním
 • Recitace – slabikář str. 111 (Mláďata)
 • Vyvození písmena F a CH
 • Slabikář, PL, odkazy na plánu

Psaní

 • Velká a malá písmena abecedy
 • Nácvik písmena L, c, C
 • Opis, přepis, diktát

Matematika

 • Součet a odčítání do 20 bez přechodu desítky
 • Hmotnost a čas
 • Slovní úlohy
 • Učebnice, PL, odkazy na plánu, výuk, programy

Prvouka

 • Rostliny – stavba
 • Jaro na statku
 • Uč. str. 49, 50

Pracovní vyučování

 • Velikonoční dekorace – pokračování

Výtvarná výchova

 • Kresba – jarní (velikonoční) téma

Hudební výchova

 • Houslový klíč
 • Opakování písní
 • Běžela ovečka

Tělesná výchova

 • Pohybové a míčové hry
 • Florbal – fandění

Doplňující informace pro rodiče

 1. Zkontrolujte psací a kreslící potřeby.
 2. Trénujte s dětmi sčítání a odčítání do 10 bez prstů.
 3. Pořiďte dětem papírové hodiny.
 4. Včas omlouvejte absenci dětí.
 5. Pokud jsou děti nemocné, stavte se pro úkoly a sešity, popřípadě pracovní listy.

Alena Václavíková, třídní učitelka

Odkazy na procvičování učiva

Český jazyk Matematika Prvouka Různé
Čti podle obrázků Spočítej  Jarní rostliny Rýmy
Rozumíš? Slovní úlohy  Jaro na zahradě Hodiny
Písmeno F, f Příklady  Celé hodiny  Seřaď
Slovní fotbal Oprav příklady    Pastelky
Věty Pexeso    Puzzle
Přirovnání Hmotnost    Kostky

 

Back To Top