Týdenní plán od 23. 2. do 27. 2. 2015

Český jazyk

 • Vzory podstatných jmen rodu středního a ženského
 • Procvičování pravopisu
 • Vyjmenovaná slova

Český jazyk – sloh

 • Řečnická cvičení

Anglický jazyk

 • Můj domov

Matematika

 • Jednotky objemu a času
 • Kružnice, kruh

Vlastivěda

 • Sámova říše, Velká Morava

Přírodověda

 • Vlastnosti látek – délka, hmotnost
 • Vlastnosti látek – teplota, čas

Pracovní činnosti

 • Výrobek pro kamaráda

Výtvarná výchova

 • Dokončení výkresů
 • Staré pověsti české

Hudební výchova

 • Nácvik písně s doprovodem

Tělesná výchova

 • Bruslení

Doplňující informace pro rodiče

 • Ve čtvrtek 26. 2. pojedeme bruslit do Krnova.
 • Do geometrie budou děti potřebovat kružítko.
 • Nezapomeňte číst další knížku do čtenářského deníku.
 • Ve středu 25. 2. recitační soutěž.

Zdenka Závodná, třídní učitelka

Odkazy k procvičování učiva

Jazyk český                                        Matematika                            Angličtina 
Podstatná  jména ženského rodu                                     Převody jednotek délky  There is, are  
Procvičování Převody jednotek hmotnosti  budovy  
  Jednotky času  sloveso to be 
Back To Top