Týdenní plán od 16. 2. do 20. 2. 2015

Český jazyk

 • Vzory podstatných jmen rodu ženského a středního
 • Procvičování pravopisu
 • Vyjmenovaná slova
 • Slovní druhy

Český jazyk – sloh

 • Telefonický rozhovor

Anglický jazyk

 • Můj domov
 • There is, there are

Matematika

 • Jednotky objemu, času
 • Písemné násobení

Vlastivěda

 • Pověst x skutečnost
 • Staré pověsti české

Přírodověda

 • Vlastnosti látek, teplota, objem, čas

Pracovní činnosti

 • Sestavení zdravého jídelníčku

Výtvarná výchova

 • Utváření jednoduchých prostorových objektů

Hudební výchova

 • Kontrast, gradace

Tělesná výchova

 • Stoj na rukou

 

Doplňující informace pro rodiče

 

Zdenka Závodná, třídní učitelka

Odkazy na procvičování učiva

Jazyk český                     Matematika   Angličtina               
Cvičení na procvičování pravopisu Převádění jednotek délky  There is, are   
Cvičení na procvičování pravopisu Převádění jednotek hmotnosti  budovy   
Vzory pro rod mužský Převádění jednotek času  sloveso to be  
Back To Top