Týdenní plán od 2. 3. do 6. 3. 2015

Český jazyk

 • Vzory podstatných jmen rodu mužského
 • Vyjmenovaná slova
 • Vzory podstatných jmen rodu středního a ženského

Český jazyk – sloh

 • Zpráva

Anglický jazyk

 • Máme rádi psy

Matematika

 • Písemné násobení dvojciferným činitelem
 • Trojúhelník

Vlastivěda

 • Počátky křesťanství, české králoství

Přírodověda

 • Ekosystém pole

Pracovní činnosti

 • Dárek pro kamaráda

Výtvarná výchova

 • Členění přírodních objektů s pohledem do nitra

Hudební výchova

 • Malá a velká písňová forma

Tělesná výchova

 • Základní hudebně pohybové vztahy

Doplňující informace pro rodiče

 

 • Ve středu 4. března od 15,30 hod. do 17,30 hod. se bude konat konzultační třídní schůzka.
 • Ve čtvrtek 19. března navštívíme Malý Svět Techniky U6. Bližší informace na El -ce.

Zdenka Závodná, třídní učitelka

Odkazy k procvičování učiva

Jazyk český                           Matematika                            
Vzory podstatných jmen rodu mužského Písemné násobení dvojciferným činitelem   
  Písemné násobení dvojciferným činitelem
       
Back To Top