Týdenní plán od 23. 2. do 27. 2. 2015

Čtení

 • Hláska, slabika, věta
 • Plynulé a výrazné čtení
 • Čtení s porozuměním
 • Vyvození písmena B, b
 • Slabikář str. 62, 65, 77 – 81, PL, odkazy na plánu

Psaní

 • Diktát psacích písmen
 • Opis, přepis písmen, slov, vět
 • Psací z, Z
 • Písanka str. 20 – 23

Matematika

 • Součet a rozdíl čísel do 10
 • Rovinné útvary
 • Slovní úlohy
 • Učebnice str. 26 – 30, odkazy na plánu

Prvouka

 • Roční období – Jaro
 • Vycházka – pozorování přírody – stromy, zahrádky
 • Učebnice str. 54, 55, PL, odkazy na plánu

Pracovní vyučování

 • Výrobek z papíru

Výtvarná výchova

 • Malování na kámen (popřípadě dřevo)

Hudební výchova

 • Hra na tělo i Orfovy nástroje
 • Opakování písní

Tělesná výchova

 • Nácvik tanečku
 • Míčové a pohybové hry

Doplňující informace pro rodiče

 1. Připravte dětem na čtvrtek nějaký plochý kámen – tak asi 15×10 cm – budou na něj malovat (mohou použít i dřevěný plát podobné velikosti).
 2. Ve středu 25. 2. v odpoledních hodinách proběhne recitační soutěž.
 3. Zkontrolujte dětem psací potřeby – některým už nepíše pero.

Alena Václavíková, třídní učitelka

Odkazy na procvičování učiva

  Český jazyk  Matematika Prvouka a bonusy
  Čti podle obr.  Kruh  Jaro 
  Slovní fotbal  Najdi kruh  Počasí
  Věty s Č, č  Slovní úlohy  Spisovatel
  Písmeno B, b  Sčítej do 10  Výživa
  Slabiky s B, b  Odčítej do 10  Puzzle
  Vylušti slova  Počítej na čas  Tajenky
Back To Top