Týdenní plán od 2. 3. do 6. 3. 2015

Čtení

 • Plynulé a výrazné čtení
 • Čtení s porozuměním – poslech pohádky – výtvarný doprovod
 • Omluva, prosba
 • Vyvození písmena Ž, ž
 • Slabikář str. 80 – 84, odkazy na plánu, PL

Psaní

 • Slova a věty se Z, z
 • Diktát psacích písmen, opis, přepis
 • Písmeno h, H – nácvik
 • Písanka str. 24 – 27

Matematika

 • Součet a rozdíl čísel do 10 – procvičování
 • Číselná řada 0 – 20, čís. osa 11 – 20
 • Slovní úlohy
 • Číslice
 • Učebnice 2. a 3. díl, odkazy, PL

Prvouka

 • Vycházka – pozorování přírody

Pracovní vyučování

 • Jarní dekorace

Výtvarná výchova

 • Kreslení – jarní příroda

Hudební výchova

 • Opakování písní s pohybem
 • Hra na tělo a ON

Tělesná výchova

 • Nácvik tanečku
 • Pohybové hry
 • Protahovací a posilovací cvčení

Doplňující informace pro rodiče

 1. Ve středu 4. 2. v době od 15.30 do 17.30 proběhnou konzultační třídní schůzky.
 2. Zkontrolujte psací potřeby.
 3. Obalte novou učebnici matematiky (dětem v průběhu týdne rozdám).
 4. Kontrolujte a podepisujte domácí úkoly.
 5. Sledujte zadání úkolů i zprávy na ELCE.

Alena Václavíková, třídní učitelka

Odkazy na procvičování učiva

Český jazyk  Matematika  Prvouka  Různé
Čti podle obr.  Řetězce příkladů  Jarní práce  Tažní ptáci
Slovní fotbal  Spočítej  Kniha  Omalovánky
Porozumíš?  Peníze  Počasí na jaře  Puzzle
Přirovnání  Slovní úlohy    Zkus to!
Slabiky se Ž  Čís. řada 0 – 20    Písnička
Čti obrázky  Přečti číslo    
Back To Top