Týdenní plán od 23. 11. do 27. 11. 2020

Český jazyk

 • Vyjmenovaná slova po L
 • Procvičování a opakování VS po B
 • Slovní druhy
 • Uč. str. 49-51, PS str. 31 a 32
 • Ps:  Úhledné a čitelné písmo, písanka str. 19, 20
 • Čt: Charakteristika literárních postav

Anglický jazyk

 • Colin in Computerland
 • Test unit 3

Matematika

 • Zaokrouhlování čísel na desítky
 • Písemné sčítání a odčítání
 • Slovní úlohy
 • Opakování násobilky
 • G – vzájemná poloha dvou přímek, geom. útvary – bod, přímka, polopřímka
 • Uč. str. 44-49

Prvouka

 • Volný čas, povolání
 • Uč. str. 20, 21, PS str. 26

Pracovní činnosti

 • Úklid svého pokoje, svého pracovního místa.

Výtvarná výchova

 • Mé budoucí povolání – kresba

Hudební výchova

 • Čas vánoční – připrav se na Advent
 • O bydlení
 • Strašlivá píseň o neopatrné mlynářce

Tělesná výchova

 • Pobyt venku

Doplňující informace pro rodiče

 • Děkuji  rodičům za pravidelné zasílání vypracovaných úkolů dětí.
 • Prosím, dbejte o pobyt dětí venku! Pokud je to možné, snažte se dodržovat pravidelný denní režim pro výuku i odpočinek dětí.
 • Žádám o dodržování pravidel online výuky.

Jitka Hlaváčková, třídní učitelka

PROCVIČUJ SI UČIVO

Back To Top