Týdenní plán od 23. 11. do 27. 11. 2015

 

Český jazyk

 • Procvičování pravopisných jevů
 • Předložky, předpony
 • Souhláskové skupiny

Český jazyk – sloh

 • Popis věcí

Anglický jazyk

 • At the restaurant
 • What´s the time?

Matematika

 • Písemné násobení a dělení
 • G – polohy přímek, pravý úhel

Vlastivěda

 • Minulost naší obce, pověsti místní a okolní

Přírodověda

 • Semenné rostliny – stavba těla

Pracovní činnosti

 • Sovičky (přinést ruličku od toal. papíru)

Výtvarná výchova

 • Řešení dekorativní plochy symetricky

Hudební výchova

 • Poslech ukázek hudebních děl

Tělesná výchova

 • Plavání

Doplňující informace pro rodiče

Dohlédněte, prosím, na přípravu dětí do vyučování. Zkontrolujte také potřebné pomůcky a vybavení.

Odkazy k procvičování učiva

 

Český jazyk Matematika Doprav. výchova Angličtina  
Procvičuj VS Poloha přímek Záchranný kruh Slovíčka    
Souhrnná cvičení Procvičuj Škoda hrou Šibenice   
Předpony      Procvičuj  
         

Erika Kynická, třídní učitelka

Back To Top