Týdenní plán od 23. 11. do 27. 11. 2015

Český jazyk

 • Mluvnické kategorie u sloves.
 • Čtenářská dílna.

Český jazyk – sloh

 • Dialog a jeho znaky.

Anglický jazyk

 • To be negative.

Matematika

 • Zlomky.
 • Dělení přirozených čísel a pamětné dělení se zbytkem.
 • Jednotky obsahu.

Vlastivěda

 • Vznik ČSR a budouvání státu.

Přírodověda

 • Výpravy do vesmíru.

Pracovní činnosti

 • Adventní věnec.

Výtvarná výchova

 • Řešení barevných vztahů objektů a prostření.

Hudební výchova

 • C dur, noty podle délky.
 • Stojí vrba košatá.

Tělesná výchova

 • Šplh.
 • Pohybové hry.

Doplňující informace pro rodiče

 • V pondělí 23. 11. – čtenářská dílna.
 • V pátek 27. 11.  – výroba adventních věnců, podrobnosti na ELKA.

Jana Vyležíková, třídní učitelka

Odkazy k procvičení učiva

Matematika

Český jazyk

Vlastivěda

Přírodověda

Zlomky Slovesný způsob Křížovka Planety
Pamětné dělení Slovesný způsob 2 T. G. Masaryk  
Back To Top