Týdenní plán od 23. 11. do 27. 11. 2015

 

Český jazyk

 • Mluvnické kategorie u sloves
 • Slovní druhy

Český jazyk – sloh

 • telefonický rozhovor

Anglický jazyk

 • My family

Matematika

 • Zlomky
 • Písemné dělení dvojcif. dělitelem

Vlastivěda

 • 1. sv. válka
 • Život mezi dvěma válkami

Přírodověda

 • Střídání dne a noci
 • Střídání ročních období

Pracovní činnosti

 • Práce se dřevem, návrh krmítka

Výtvarná výchova

 • Řešení barevných vztahů objektů a prostředí

Hudební výchova

 • Karaoke

Tělesná výchova

 • Šplh
 • Pohybové hry

Doplňující informace pro rodiče

Z 26. 11. na 27. 11. spaní ve škole – informace budou na El-ce.

                         Grčková Ludmila, třídní učitelka

 

matematika

český jazyk

 dělení jednocif. dělitelem  diktáty
Back To Top