Týdenní plán od 23. 10. do 27. 10. 2023

Český jazyk

 • Vyjmenovaná slova
 • Slovní druhy

Matematika

 • Čísla do 10 000, číselná řada, zápis čísel
 • Dělení jednociferným dělitelem
 • Jednotky

Informatika

 • Editace textu, ukládání do souboru
 • Psaní ZAV

Vlastivěda

 • Vlastivědná vycházka

Přírodověda

 • Živá příroda – dělení, houby

Pracovní činnosti

 • Výroba maňáska

Výtvarná výchova

 • Malba vycházející ze skutečnosti

Hudební výchova

 • Poslech ukázek hudebních děl
 • Nácvik písně

Tělesná výchova

 • Turistická vycházka

Doplňující informace pro rodiče

 1. Ve středu 25. 10. od 16.30 se koná Halloweenské strašení. Připravte dětem masky
 2. Ve čtvrtek 26. a v pátek 27. 10. jsou podzimní prázdniny.
 3. Sledujte zprávy na Edupage.

Alena Václavíková, třídní učitelka

Back To Top