Týdenní plán od 23. 1. do 27. 1.

Čtení

 • Sl. str. 42 – 45
 • Vyvození písmene V,v
 • Znaménka na konci vět.
 • Ilustrace

Psaní

 • Opis krátkých vět
 • Pís. str. 28 – 32

Matematika

 • Sčítání v oboru do 8
 • Slovní úlohy
 • Odčítání v oboru do 8
 • Porovnávání čísel
 • PS str. 11 – 13

Prvouka

 • Místo, kde žijeme
 • Důležitá tel. čísla
 • Kamarádi a spolužáci

Pracovní vyučování

 • Šití předním stehem

Výtvarná výchova

 • Využití vlastnosti barev

Hudební výchova

 • Pohyb podle hudby – vpřed, vzad
 • Pásla ovečky

Tělesná výchova

 • Základní gymnastické pojmy
 • Míčové hry

Doplňující informace pro rodiče

Stále provičujte diktát slov – už nám to jde mnohem lépe. Na pátek opět potřebujeme jehlu a nit.

 

 

Back To Top