Týdenní plán od 16. 1. do 20. 1.

Čtení

 • Slova s předložkou
 • Vázané spojování slabik
 • Slabikář str. 38 – 42

Psaní

 • Diktát slov
 • Opis a přepis
 • Psaní j, J, y

Matematika

 • Procvičování sčítání a odčítání do 7
 • Slovní úlohy
 • Sčítání čísel v oboru do 8
 • Ma str. 8 – 11

Prvouka

 • Budovy a památky v obci

Pracovní vyučování

 • Šití – přední steh

Výtvarná výchova

 • Využití vlastností barev

Hudební výchova

 • Deklamace říkadal

Tělesná výchova

 • Přetahy a přetlaky – pohybové hry

Doplňující informace pro rodiče

Procvičujte s dětmi diktát slov.

                             Grcková Ludmila, třídní uč.

Back To Top