Týdenní plán od 30. 1. do 3. 2.

Čtení

 • Vyvození Z, z
 • Slabikář str. 45 – 47

Psaní

 • Nácvik písmene N, n – nová písanka
 • Diktát slov
 • Přepis

Matematika

 • Odčítání v oboru čísel do 8
 • Procvičení sčítání a odčítání
 • PS str. 14, 15

Prvouka

 • Člověk a jeho zdraví
 • PS str. 39

Pracovní vyučování

 • Pololetní prázdniny

Výtvarná výchova

 • Ilustrace

Hudební výchova

 • Hudební hádanky

Tělesná výchova

 • Manipulace s míčem

Doplňující informace pro rodiče

V úterý pojedeme do kina a rozdáme výpis pololetního vysvědčení. V pátek jsou pololetní prázdniny, provoz školní družiny bude od 7,00 do 15,00 hod.

                      Grčková Ludmila, třídní uč.

Back To Top