Týdenní plán od 23. 1. do 27. 1. 2023

Čtení

 • Docvičení čtení s písmenem Š
 • Vyvození písmene R
 • Čtení slabik, slov, vět a krátkých textů

Psaní

 • Docvičení psaní t
 • Vyvození písmene j
 • Opis, přepis, diktáty písmen, slabik, slov

Matematika

 • Číselná řada 0 – 10
 • Sčítání a odčítání do 8
 • Porovnávání, rozklad, sl. úlohy
 • Číselná osa

Prvouka

 • Člověk  – lidské tělo
 • Hygiena
 • Zdravá strava
 • Části dne – denní režim

Doplňující informace pro rodiče

 1. V pondělí  23. 1. v rámci hodin VV a TV půjdeme na školní zahradu tvořit ze sněhu. Na sebe děti potřebují oteplené kalhoty, bundy, rukavice, šály, čepice. S sebou pak náhradní ponožky (punčocháče), kalhoty (tepláky) a rukavice na převlečení na cestu domů v případě promočení – vše do igelitky.
 2. V pátek 27. 1. v rámci vyučování vycházka do lesa ke krmelci  – budeme potřebovat opět náhradní oblečení.
 3. Dne 2. února v 9:00 hodin pojedou děti v rámci vyučování do kina na pohádku: Kocour v botách.  Cena je 70 Kč + 50 Kč na dopravu (celkem 120,- Kč), zbytek nám doplatí SRPDŠ.  Paní účetní Jana Muroňová vám zadá příkaz na EduPage.
 4. V pátek 3. 2. mají děti pololetní prázdniny.

Odkazy k procvičování učiva

Český jazyk Matematika Prvouka
Čtení slov s písmenem š Rozklad čísel Lidské tělo – jeho části
Čtení s pochopením – věty s písmenem š Sčítání do 8 Hygiena
Slova s r

Věty s R – čteme s porozuměním

Čtení pro pokročilé čtenáře s úkoly

Procvičování sčítání do 8 Výživa – zdraví prospěšné potraviny

Vladimíra Dudková, třídní učitelka

Back To Top