Týdenní plán od 30. 1. do 3. 2. 2023

Čtení

 • Docvičení čtení s písmenem R
 • Vyvození čtení dvojhlásek AU, OU, EU

Psaní

 • Docvičení psaní s písmenem j
 • Opis, přepis, diktát slabik, slov

Matematika

 • Číselná řada 0 – 10
 • Sčítání a odčítání do 8

Prvouka

 • Člověk (části, zdraví, režim dne, části dne, strava…)

Doplňující informace pro rodiče

 1. V pondělí 30. 1. budou děti přezkoušeny z recitace básně.
 2. V úterý 31. 1.  dostanou výpis z vysvědčení.
 3. Ve čtvrtek 2. 2. jedeme v rámci výuky do kina. Návrat až na oběd. S sebou jen batůžek (kabelku) s malou svačinkou, pitím, drobným na popcorn a čipem na oběd.
 4. V pátek 3. 2. mají děti pololetní prázdniny.

Odkazy k procvičování učiva

Český jazyk Matematika Prvouka
Slova s dvojhláskami ou, au Pexeso na sčítání do  Teo – pohádka
Doplň větu s dvojhláskami ou, au Pexeso na odčítání do 8 Hejbni kostrou 

Paxi – video o střídání dne a noci

 

Vladimíra Dudková, třídní učitelka

Back To Top