Týdenní plán od 16. 1. do 20. 1. 2023

Čtení

 • Čtení slabik, slov, vět a krátkých textů s probranou zásobou písmen + K, Š
 • Poslech pohádek, dramatizace

Psaní

 • Psaní slabik, slov s probranou zásobou písmen + p, t
 • Opis, přepis, diktát

Matematika

 • Číselná řada 0 – 10
 • Sčítání a odčítání do 7
 • Počítání s penězi
 • Psaní číslic 0 – 10

Prvouka

 • Prověřování znalostí kapitoly: Zima
 • Člověk – lidské tělo

Doplňující informace pro rodiče

 1. Prosím o stálou kontrolu pouzder a sešitů na výuku.
 2. Děti zapomínají doma nůžky a dopisují jim fixy na tabulku.
 3. Ve čtvrtek 19. 1. od 14:00 h do cca 15 – 15:30 h proběhne třídní tvořivé odpoledne ve školních dílnách. Kdo z dětí půjde, bude opět potřebovat souhlas rodičů na EDUPAGE.
 4.  Dne 2. února v 9:00 hodin pojedou děti v rámci vyučování do kina na pohádku: Kocour v botách.  Cena je 70 Kč + 50 Kč na dopravu (celkem 120,- Kč), zbytek nám doplatí SRPDŠ.  Paní účetní Jana Muroňová vám zadá příkaz na EduPage.

Odkazy k procvičování učiva

Český jazyk Matematika Prvouka
Čtení slov s písmenem K Číselná řada do 0 – 10 Části lidského těla – video
Slovní fotbal

Pexeso – slova

Pyramidy  Části lidského těla – procvičování
Čtení a úkoly pro pokročilé čtenáře Odčítání se skřítky Části lidského těla – videa

Vladimíra Dudková, třídní učitelka

Back To Top