Týdenní plán od 23. 1. do 27. 1. 2023

Český jazyk

 • Psaní y/ý po tvrdých souhláskách – procvičování.
 • Popis zvířete.
 • Uč. str. 60-61.

Čtení

 • Čtení slov složitější stavby.
 • Čtení slov s dy/di, ty/ti, ny/ni.
 • Čtení slov s dě, tě, ně.
 • Vyhledávací čtení, práce s informacemi.
 • Čtení básně s důrazem na správnou výslovnost.
 • Uč. str. 78-81.

Psaní

 • Opis a přepis písmen, slov, přesmyčky.
 • Získávání informací a práce s nimi.
 • Písanka str. 38-40.

Matematika

 • Písemné sčítání s přechodem desítky.
 • Obchodování.
 • Hodiny – orientace v čase.
 • G: Osová souměrnost. Úsečka.

Prvouka

 • Denní režim.
 • Nemoc a úraz.
 • Uč. str. 37 a 38, PS str. 42 a 43.

Pracovní vyučování

 • Šití předním stehem.

Výtvarná výchova

 • Kresba do inkoustového podkladu.

Hudební výchova

 • Rytmická cvičení.
 • Nácvik popěvku Moje tělo.

Tělesná výchova

 • Projekt Trenéři do škol – florbal.
 • Akrobacie – kotoul vzad, stoj na lopatkách..

Doplňující informace pro rodiče:

 • V tomto týdnu budeme psát znovu písemnou práci z JČ. Také nás bude čekat opakování z geometrie.
 • Prosím, kontrolujte dětem pouzdra (ostrouhané tužky a pastelky, funkční fix).
 • V aktovce denně připravené pravítko, malá a velká fólie, tabulka.
 • Ve čtvrtek opět šijeme. Děti potřebují jehlu s větším ouškem.

Jitka Hlaváčková, třídní učitelka

 

PROCVIČUJ SI UČIVO HRAVĚ  
Jazyk český  Matematika Prvouka                     Hv
Druhy vět + a – do 100 Části lidského těla Tři bratři
Synonyma Doplň Naše tělo
Krátké a dlouhé samohlásky Testík odčítání Lidské tělo
Měkké, tvrdé souhlásky Testík sčítání Úraz, nemoc
Počítej Lidské orgány
Back To Top