Týdenní plán od 30. 1. do 3. 2. 2023

Český jazyk

 • Psaní y/ý po tvrdých souhláskách.
 • Měkké souhlásky, měkké slabiky.
 • Popis zvířete.
 • Uč. str. 61-62.

Čtení

 • Čtení slov s předložkami.
 • Čtení slov s dy/di, ty/ti, ny/ni.
 • Čtení slov s dě, tě, ně.
 • Vyhledávací čtení, práce s informacemi.
 • Čtení básně s důrazem na správnou výslovnost.
 • Uč. str. 82-85.

Psaní

 • Přepis písmen a číslic.
 • Písanka str. 39.

Matematika

 • Porovnávání čísel.
 • Přičítání jednotek k celým desítkám.
 • Odčítání jednotek k nejbližší desítce.
 • G: přímka, úsečka.
 • PS str. 35 a 36.

Prvouka

 • Nemoc a úraz.
 • Uč. str. 37 a 38, PS str. 43.

Pracovní vyučování

 • Filmové představení.

Výtvarná výchova

 • Pololetní prázdniny.

Hudební výchova

 • Popěvek Moje tělo.
 • Sloka, refrén.
 • Rytmická cvičení.
 • Opakování písní.

Tělesná výchova

 • Plavecký výcvik.
 • Projekt Trenéři do škol – florbal.

Doplňující informace pro rodiče

 • 31. 1. – Poslední lekce plaveckého výcviku, vydávání výpisu z vysvědčení (přinést fólii).
 • 1. 2. – 16.00 – setkání ve třídě, pohádka O zmrzlém králi, oslava ukončení 1. pololetí.
 • 2. 2. – Filmové představení Kocour v botách, kino Krnov  (informace zašlu na Edu).
 • 3.2. Pololetní prázdniny.
 • Prosím, kontrolujte dětem pouzdra (ostrouhané tužky a pastelky, funkční fix).
 • V aktovce denně připravené pravítko, malá a velká fólie, tabulka.
 • 10. 2.  – první lekce bruslení, děti trénují nazouvání, šněrování a zapínání bruslí. Doporučuji nechat nabrousit brusle (zimní stadion Krnov).

Jitka Hlaváčková, třídní učitelka

PROCVIČUJ SI UČIVO HRAVĚ  
Jazyk český  Matematika Prvouka                     Hv
Měkké, tvrdé souhlásky + a – do 100 Části lidského těla Tři bratři
Doplňuj i,í/y,ý Doplň Naše tělo
Měkké souhlásky Testík odčítání Lidské tělo
Tvrdé a měkké souhlásky Testík sčítání Úraz, nemoc
Trenažér Puzzle Lidské orgány
Online cvičení Početní trenažér
Procvičuj Počítej
Praha – čtení s porozuměním Doplň výsledek
Back To Top