Týdenní plán od 16. 1. do 20. 1. 2023

Český jazyk

 • Souhlásky tvrdé.
 • Psaní y/ý po tvrdých souhláskách.
 • Uč. str. 59-60.

Čtení

 • Čtení slov složitější stavby.
 • Čtení souvětí po přípravě.
 • Vyhledávací čtení.
 • Čtení básně s důrazem na správnou výslovnost.
 • Uč. str. 73-77.

Psaní

 • Opis a přepis písmen, slov.
 • Získávání informací a práce s nimi.
 • Písanka str. 37 a 38.

Matematika

 • Pamětné i písemné čítání a odčítání bez přechodu přes desítku.
 • Sčítání a odčítání s přechodem přes jednu desítku.
 • Vyvození násobení číslem 2.
 • Počítání příkladů se závorkami.
 • Slovní úlohy.
 • PS str. 29 a 30.

Prvouka

 • Pololetní opakování.
 • Člověk – naše tělo.
 • Uč. str. 36, PS str. 38 -41.

Pracovní vyučování

 • Šití předním stehem.

Výtvarná výchova

 • Dokreslování.

Hudební výchova

 • Antonio Vivaldi – Čtvero ročních období – Zima.
 • Nácvik písně Sněhulák.

Tělesná výchova

 • Projekt Trenéři do škol – florbal.
 • Akrobacie – průpravná cvičení.

Doplňující informace pro rodiče:

 • V tomto týdnu budou děti psát pololetní písemné práce.
 • Prosím, kontrolujte dětem pouzdra (ostrouhané tužky a pastelky, funkční fix).
 • V aktovce denně připravené pravítko, malá a velká fólie, tabulka.
 • Ve čtvrtek opět šijeme. Děti potřebují jehlu s větším ouškem.

Jitka Hlaváčková, třídní učitelka

PROCVIČUJ SI UČIVO HRAVĚ  
Jazyk český  Matematika Prvouka                     Hv
Diktáty – u, ú, ů Online cvičení Zima – opakování Čtvero ročních období – Zima
Roztřiď souhlásky Spojuj! Části lidského těla
Tvrdé slabiky Hradní věže Naše tělo
Doplňuj! Ufonci Lidské tělo
Třídění souhlásek Puzzle – sčítání
Doplňuj tvrdé slabiky Puzzle – odčítání
Pohádkové počítání
Názorné násobení 2
Násobky čísla2

             

 

Back To Top