Týdenní plán od 15. do 19. března 2010

Čtení

 • Slabikář str. 72-75
 • Aprílové přeháňky
 • hlásky a písmena Ď, Ť, Ň
 • rozhovor o situaci, popis vlastní zkušenosti
 • snaha o výrazné čtení textu

Psaní

 • Písanka str. 8-13
 • písmena ď, ť, D, Ď, ň, Ň, T, Ť
 • diktát písmen

Matematika

 • PS str. 30-32
 • sčítání a odčítání v oboru čísel do 10
 • slovní úlohy
 • učíme se tvořit odpověď ke slovní úloze

Prvouka

 • řemesla – ukázky
 • vypravování o Velikonocích

Pracovní vyučování

 • práce s papírem

Výtvarná výchova

 • Můj sen, mé přání – kresba

Hudební výchova

 • hudební hry, hudební hádanky

Tělesná výchova

 • přetahy a přetlaky

Doplňující informace pro rodiče

 • Pokračujeme ve čtení pro kamarády.
 • V matematice se začneme učit tvořit odpověď na otázku. Odpovídáme přesně, jasně.

Jitka HLaváčková, třídní učitelka

 

Back To Top