Týdenní plán od 22. 9. do 26. 9. 2014

Český jazyk

 • Předpona X předložka

Český jazyk – sloh

 • Jednoduchý obsah a jeho formální úprava

Anglický jazyk

 • Abeceda

Matematika

 • Dělení se zbytkem

Vlastivěda

 • Ústava, práva a povinnosti občanů, spol. organizace

Přírodověda

 • Dělení rostlin
 • Výtrusné rostliny
 • Semenné rostliny

Pracovní činnosti

 • Určování a pojmenování určitých druhů papíru a využití v běžné praxi

Výtvarná výchova

 • Pohádková postava

Hudební výchova

 • Poslech ukázek z hudebních děl

Tělesná výchova

 • Cvičení a soustředění na správné cvičení
 • Sestava , švihadlo

Doplňující informace pro rodiče

 • Přezůvky, které si děti nechávají v šatně, musí být v pytlíku, pověšené na věšáku. Nemohou se povalovat volně.

Zdenka Závodná, třídní učitelka

Back To Top