Týdenní plán od 29. 9. do 3. 10. 2014

Český jazyk

 • Stavba slova

Český jazyk – sloh

 • Adresa

Anglický jazyk

 • Have got ?

Matematika

 • Písemné násobení

Vlastivěda

 • Mapa, světové strany

Přírodověda

 • Stavba těla semenných rostlin

Pracovní činnosti

 • Výrobek z papíru

Výtvarná výchova

 • Podzimní květina

Hudební výchova

 • Rytmus 2/4, 3/4

Tělesná výchova

 • Plavání

Doplňující informace pro rodiče

 • Vybíráme 150 Kč na SRPDŠ.

Zdenka Závodná, třídní učitelka

Odkazy na procvičování učiva

 

Jazyk český                               Matematika                   Angličtina                 
Předložka X předpona Malá násobilka  Číslovky 
    Abeceda  
    Abeceda 2

 

 

 

Back To Top