Týdenní plán od 15. 9. do 19. 9. 2014

Český jazyk

 • Stavba slova, kořen, přípona, předpona
 • Opakujeme vyjmenovaná slova
 • Trénujte diktáty
 • Četba a poslech pohádek českých i jiných

Český jazyk – sloh

 • Vypravování

Anglický jazyk

 • Pokyny ve třídě ve frázích

Matematika

 • Slovní úlohy
 • Vlastnosti dělení a násobení
 • Pořadí početních výkonů
 • Jednotky objemu

Vlastivěda

 • Státní svátky, památná místa

Přírodověda

 • Vlastnosti rostlin
 • Dělení rostlin

Pracovní činnosti

 • Jednoduché origami

Výtvarná výchova

 • Malba vycházející z představy
 • Pohádková figura

Hudební výchova

 • Noty

Tělesná výchova

 • Dopravní hřiště Krnov

Doplňující informace pro rodiče

 • 19. 9. 2014 pojedeme na dopravní hřiště do Krnova trénovat jízdu na kole a dopravní pravidla. Informace uvedu na El-ce.
 • 17. 9. 2014 jedeme plavat. První a poslední hodinu se učíme dle rozvrhu.
 • Do VV musí mít děti igelitovou podložku na lavici.

Zdenka Závodná, třídní učitelka

Back To Top