Týdenní plán od 22. 6. do 26. 6. 2015

Český jazyk

 • Opakování učiva

Anglický jazyk

 • Opakování učiva

Matematika

 • Pyramidy, magické čtverce, zábavné úlohy

Prvouka

 • Procvičování učiva

Pracovní činnosti

 • Úklid třídy, hry

Výtvarná výchova

 • Úklid třídy, hry

Hudební výchova

 • Nevyučuje se

Tělesná výchova

 • Pobyt venku

Doplňující informace pro rodiče

 • V posledním týdnu budou děti potřebovat jen vybavené pouzdro.
 • Celý týden si děti mohou nosit stolní hry.
 • 24. 6.- spaní ve škole, bližší informace v pondělí na El-ce.
 • 25. 6.- odnést si všechny věci ze šatny.
 • 26. 6.-  rozdáme vysvědčení a v 8. 30 hod. se rozloučíme. Obědy se vydávají od 10. 30 do 12 hod.
 • 29. 6. a 30. 6. – ředitelské volno.

Děkuji žákům i rodičům za pěkné chvíle, které jsme spolu prožili. Všem přeji krásné prázdniny a v září „HURÁ“ do čtvrté třídy.

Vaše třídní učitelka Jitka Hlaváčková.

Back To Top