Týdenní plán od 15. 6. do 19. 6. 2015

Český jazyk

 • Opakování a procvičování učiva 3. ročníku
 • Sloh – Kde chci prožít prázdniny (vypravování)
 • Psaní – bezchybný opis a přepis
 • Čtení – četba jako zdroj informací

Anglický jazyk

 • Opakování učiva

Matematika

 • Pamětné sčítání a odčítání do 1000
 • Procvičování násebení a dělení
 • G: opakování učiva

Prvouka

 • Rozmanitost života v přírodě

Pracovní činnosti

 • Úklid třídy

Výtvarná výchova

 • Náš školní výlet

Hudební výchova

 • Písničky k táboráku

Tělesná výchova

 • Pobyt v přírodě

Doplňující informace pro rodiče

 • 16. 6. – školní výlet, informace na El-ce.
 • 24. 6. – spíme ve škole, informace pošlu na El-ku.

Procvičuj si učivo

Jazyk český Angličtina Matemetika Prvouka Hv
Věta jed. a souvětí Song  Písemné + a –  Pomoc v nebezpečí  Trpasličí svatba
Rčení a přísloví Poslouchej  Formule   Bláznova ukolébavka
Slovní druhy 3 Opic Bingo      
Vyjm. slova        
Pravopis. cvičení      

Pravidla českého pravopisu ZDE

Vyjmenovaná slova ZDE

Zlobidlo ZDE

Jitka Hlaváčková, třídní učitelka

Back To Top