Týdenní plán od 22. 6. 26. 6. 2015

Český jazyk

 • Procvičování učiva 2. ročníku.

Čtení

 • Čtení s porozuměním.

Psaní

 • Dopis kamarádovi.

Matematika

 • Matematické hádanky, procvičování učiva 2. ročníku.

Prvouka

 • Kvízy, tajenky, rébusy,

Pracovní vyučování

 • Úklid třídy.

Výtvarná výchova

 • Rozdávání výkresu.

Hudební výchov

 • Opakování písní.

Tělesná výchova

 • Pohybové a sportovní hry.

Doplňující informace pro rodiče

 • V úterý – hasiči (sportovní oblečení, obutí).
 • Doplaťte peníze za poškozené učebnice, částky jsem napsala na ELKU.
 • V pátek 26. 6. – předání vysvědčení.
 • 29. 6. a 30. 6. 2015 – ředitelské volno.
 • Přeji všem žákům krásné a slunečné prázdniny!

Jana Vyležíková, třídní učitelka

Odkazy k procvičení učiva

Matematika

Jazyk český

Násobilka Křížovky
Back To Top