Týdenní plán od 1. 9. do 4. 9. 2015

Český jazyk

 • Opakování učiva 1.ročníku, analýza a syntéza slov

Čtení

 • Čtení a poslech krátkých textů

Psaní

 • Opis a přepis písmen a krátkých slov

Matematika

 • Opakování početních dovedností, matematické hry
 • Numerace do 10 a do 20 bez přechodu

Prvouka

 • Jsem školák – vyučovací hodina, přestávka, rozvrh hodin

Pracovní vyučování

 • Třídnické práce

Výtvarná výchova

 • Tento týden se nevyučuje

Hudební výchova

 • Nevyučuje se

Tělesná výchova

 • Seznámení s výchovným řádem (zaměřeno na plavecký výcvik)

Doplňující informace pro rodiče

 1. V úterý přijdou děti do školy bez aktovek pouze na slavnostní zahájení. Začínáme v 7.45 a končíme v 8.20.
 2. Ve středu si v aktovce přinesou přezůvky, svačinu, pouzdro, sešity pro 2. třídu, obaly, tašku s úborem do Tv a kufřík s pomůckami do Vv.
 3. Od středy do pátku bude vyučování zkrácené. Končit budeme každý den v 11.00 hod. Následující týden se budeme učit dle rozvrhu.
 4. Školní bufet bude v provozu až od 7. 9.
 5. Od 16. 9. dětem začíná v rámci Tv plavecký výcvik. Podrobněji Vás budu informovat na El-ce.

Těší se na Vás

třídní učitelka, Irena Santariusová

Text

Back To Top