Týdenní plán od 15. 6. do 19. 6. 2015

 

Český jazyk

 • Abeceda – vyjmenování, řazení slov podle abecedy.

Čtení

 • Čtení s porozuměním.

Psaní

 • Dopisování písanky, diktát – spodoba.

Matematika

 • Násobení a dělení 5.

Prvouka

 • Léto u vody.

Pracovní vyučování

 • Práce s papírem.

Výtvarná výchova

 • Vysněné prázdníny.

Hudební výchova

 • Trampské písničky.

Tělesná výchova

 • Pohybové a sportovní hry.

Doplňující informace pro rodiče

 • Pravděpodobně se bude poplácet za dopravu na školní výlet, asi 50,- Kč. Bližší informace na ELCE.
 • Ve středu si děti donesou do školy všechny učebnice. Budou vygumovány a polepeny. Za poškozené zaplatí poměrnou částku.
 • Sešity dětem o prázdninách nekupujte, ty si zakoupí paní učitelka sama.
 • Na pracovní sešity do 3. třídy vybíráme 172,- Kč.

Jana Vyležíková, třídní učitelka

Odkazy k procvičení učiva

Český jazyk

Matematika

Abeceda Násobení a dělení 5
Back To Top