Týdenní plán od 22. 4. do 26. 4.

 • 4. A
 • 950× přečteno

Český jazyk

 • Opakování stavby věty jednoduché
 • Spojovací výrazy v souvětí
 • Text zpaměti – dramatizace
 • Četba ukázek

Český jazyk – sloh

 • Dopis

Anglický jazyk

 • Tv programmes – nová slovní zásoba
 • Opakování dny v týdnu
 • Poslechová cvičení

Matematika

 • Procvičování dle uč.
 • Zlomky
 • Geo – obrazce, výpočet obsahu

Informatika

 • Grafický výstup z PC

Vlastivěda

 • Husitství

Přírodověda

 • Živočichové v okolí lidských obydlí

Pracovní činnosti

 • Koláž z textilu

Výtvarná výchova

 • Dokončení prací

Hudební výchova

 • Předehra, mezihra, dohra
 • Orffovy nástroje – doprovod
 • Zdramatizovaná píseň

Tělesná výchova

 • Příprava s míčem na házenou
 • Střelba na bránu

Doplňující informace pro rodiče

V úterý 30. dubna jedeme do Slezského divadla v Opavě / 100 Kč./

Taťána Hazuchvová, tř. učitelka

Back To Top