Týdenní plán od 29. 4. do 3. 5.

 • 4. A
 • 987× přečteno

Český jazyk

 • Souvětí
 • Procvičování pravopisu
 • Staré pověsti české – Slezské divadlo Opava

Český jazyk – sloh

 • Jazykolamy, úpravy textů

Anglický jazyk

 • Otázka Do you like?
 • Tv programme
 • Dny v týdnu

Matematika

 • Řešení slovních úloh se zlomky
 • Obsah

Informatika

 • Nevyučuje se – státní svátek

Vlastivěda

 • Ladislav Pohrobek
 • Jiří z Poděbrad

Přírodověda

 • Atlasy rostlin
 • Živočichové v okolí lidských obydlí

Pracovní činnosti

 • Dokončení prací

Výtvarná výchova

 • Desing předmětů domácí potřeby

Hudební výchova

 • Poslech ukázek
 • Nácvik písně s doprovodem

Tělesná výchova

 • Nízký start
 • Průprava s míčem na házenou

 

Doplňující informace pro rodiče

V úterý 30. 4. jedeme do Slezského divadla v Opavě.

Ve středu 1. 5. – státní svátek.

Ve čtvrtek 9. 5. konzultační tř. schůzka 15,30 – 17,30 hodin ve 4.A.

Taťána Hazuchová, tř. učitelka 

Back To Top