Týdenní plán od 15.4. do 19.4.

 • 4. A
 • 939× přečteno

Český jazyk

 • Stavba věty jednoduché
 • Opakování pravopisných jevů
 • Čtení s porozuměním

Český jazyk – sloh

 • Stylizace a kompozice dopisu

Anglický jazyk

 • I like/don´t like swimming
 • Nová slovní zásoba
 • Sing the sonk
 • Poslechová cvičení

Matematika

 • Zlomky
 • Polovina, čtvrtina, třetina, pětina
 • G – obsah obdélníku

Vlastivěda

 • Jan Hus
 • Jan Žižka, husité

Přírodověda

 • Zvířata chovaná pro radost
 • Projekt domácí zvířata
 • Cyklista – testy

Pracovní činnosti

 • Montáž a demontáž stavebnic

Výtvarná výchova

 • Jarní květina – vod.barva

Hudební výchova

 • Předehra, mezihra, dohra
 • Nácvik písně

Tělesná výchova

 • Posilování na žebřinách, plné míče
 • Míčové hry

Doplňující informace pro rodiče

30. dubna jedeme do divadla v Opavě, vybírám 100 Kč. Dokupte dětem sešity.

J.Ulmová, zástup tř.uč. T.Hazuchové 

Back To Top