Týdenní plán od 22. 3. do 27. 3. 2021

Pondělí

Čtení

 • Upevnění hlásky č, Č
 • Slabikář str. 68 Moji prarodiče
 • Slabikář str. 69 Čert a Káča

Psaní

 • Nácvik C, Č – video
 • Písanka str. 22, psací list

Matematika

 • Číselná řada do 20
 • PS str. 6

Úterý

Čtení
 • Slabikář str. 69
 • Vyvození hlásky š, Š – video č. 1, č. 2
 • Čtecí list Školačka
Psaní
 • Písanka str. 23
Matematika
 • Číselná řada do 20
 • PS str. 7

Středa

Čtení
 • Slabikář str. 70
Psaní
 • Nácvik Š, š – video
 • Nácvik do pracovních listů
Prvouka
 • Stromy a keře na jaře
 • PS str. 49
 • Ps str. 50

Čtvrtek

Čtení
 • Fixace hlásky š, Š
 • Slabikář str. 71
Psaní

Písanka str. 24, velké Š

Matematika
 • Sčítání čísel v oboru do 20
 • PS str. 8

Pátek

Čtení
 • Vyvození hlásky a písmene ž, Ž
 • Čtecí list Kamarádka myška
Psaní
 • Písanka str. 25
 • Nácvik Z – video
Matematika
 • Strana 9, cv. 1, 2
 • Strana 9 cvičení 3 do sešitu

Doplňující informace pro rodiče

 • Děkuji za to, že pomáháte dětem ve školní přípravě a za plnění a odesílání domácích úkolů. Mám velkou prosbu, abyste nepracovali dopředu, ale probrané učivo procvičovali a upevňovali. Není potřeba, aby vaše dítě umělo psát nová písmena, ale hlavně, aby si nepletlo ta naučená. Proto v každé volné chvilce pište diktát písmen, slov, procvičujte matematický diktát do 10 a skládejte slova, věty, kontrolujte děti, aby neměly chyby v délce slabik, aby neskládaly hned z velkých a hned z malých písmen, jak je to napadne, ale aby dodržovaly začátek věty s velkým písmenem na začátku a ostatní písmena ve slově, aby byla malá, kromě jmen. Větu ukončujte tečkou. Děkuji.
 • Pokud stihneme jet podle plánu, ve čtvrtek bychom měli číst Karneval – Slabikář str. 71. Děti se mohou obléknout do masek.

Učivo můžeš procvičovat zde!

Učení je hra

Jazyk český Matematika Prvouka Jiné
Šibenice Sčítání do 20 Jaro v sadu
Slova k pohádce Čert Slovní úlohy Ptáci
Písmeno Š Jarní počty Ptáci
Počítáme do 10
Číselné domino
Orientace na číselné ose
Obrázkové sčítání

 

 

 

Back To Top