Týdenní plán od 29. 3. do 31. 3. 2021

Pondělí

Čtení

 • Hláska a písmeno Ž, ž, video
 • Čtecí list Kamarádka myška ( otázky a odpovědi)
 • Slabikář str. 72

Psaní

 • Nácvik písmene Z
 • Písanka str. 26

Matematika

 • Odčítání čísel do 20 bez přechodu desítky
 • PS str. 10

Úterý

Čtení

 • Slabikář str. 73 Ježibaba
 • Čtení s porozuměním

Psaní

 • Nácvik písmenka Ž
 • Písanka str. 27

Matematika

 • Slovní úlohy
 • Odčítání bez přechodu desítky
 • PS str. 11

Středa

Čtení

 • Čtecí list Žabí závody
 • Říkanka Hody, hody…

Psaní

 • Nácvik písmene P
 • Písanka str. 28

Prvouka

 • Jaro na statku
 • Hospodářská zvířata a jejich mláďata
 • PS str. 50
 • Velikonoce str. 51

Čtvrtek

 • Velikonoční prázdniny

Pátek

 • Státní svátek

Doplňující informace pro rodiče:

 • Od čtvrtku do pondělí nebude online výuka.
 • Přes prázdniny procvičujte sčítání a odčítání do 10 a sčítání a odčítání do 20 bez přechodu desítky, příklady typu 10 + 6, 4 + 10, 17 – 7, 18 – 10. Čtení můžete procvičovat v pracovních listech, ke čtení doporučuji i knížku Kvak a Žbluňk, skládejte z písmen slova a věty, opakujte psaná písmena, slova a věty. Nezapomeňte se naučit užitek hospodářských zvířat, znalost pojmenování mláďat.
 • Možná se vám zdá, že jsem zadala až příliš, tak doporučuji pracovat po chvilkách a průběžně. 🙂
Doporučené odkazy k procvičování učiva

                         Učení je hra

Jazyk český Matematika Prvouka Jiné
Hláska a písmeno Ž, ž Sčítání a odčítání do 20 Hospodářská zvířata a mláďata
Čteme slova  Číselné řetězce Jarní rostliny
Čtení s porozuměním Slovní úlohy Svátky jara
Skládej ze slabik slova Čísla o 3 více Jaro v sadu
Chybějící písmena Odčítání do 20

Přeji vám krásné prožití velikonočních svátků, vyrazte si do přírody a pozorujte její probouzející se krásu.

Back To Top