Týdenní plán od 15. 3. do 19.3. 2021

Český jazyk

 • Zájmena

Český jazyk – sloh

 • Popis mých aktivit v době distanční výuky

Anglický jazyk

 • Podle zadání učitelky

Matematika

 • Počítání se zlomky, grafická představa zlomku – počtu procent
 • Slovní úlohy
 • Převody jednotek

Vlastivěda

 • Česká republika, Praha

Přírodověda

 • Etapy vývoje člověka
 • Odlišnost člověka od ostatních živočichů

Informatika

 • Psaní ZAV

Pracovní činnosti

 • Jarní námět – vytvoř papírovou jarní květinu

Tělesná výchova

 • Posilovací cviky – sedy, lehy, dřepy, kliky apod.

Doplňující informace pro rodiče

Do konce měsíce opět zápis do čtenářského deníku, procvičování i staršího učiva na odkazech nižších ročníků (4. roč. probírá podstatná jména)

Dagmar Vopelková, třídní učitelka

Procvičování učiva

Jazyk český Matematika Vlastivěda Přírodověda
Zájmena Slovní úlohy Praha Části lidského těla
Zájmena já, ty Desetinná čísla Praha a okolí Lidské tělo
Back To Top