Týdenní plán od 22. 2. do 26. 2. 2016

 

Český jazyk

 • Slovesa – osoba, číslo, čas
 • Vyjmenovaná slova po S
 • Čtení – recitace
 • Sloh – pohádka

Anglický jazyk

 • Slovní zásoba

Matematika

 • Písemné sčítání a odčítání trojciferných čísel
 • Převody jednotek délky, hmotnosti a objemu
 • Geo – kruh, kružnice, rýsování podle zadání

Prvouka

 • Planety opakování
 • Pracovní sešit – úkoly

Pracovní činnosti

 • Sázení pokojových rostlin – malý květináč

Výtvarná výchova

 • Jarní námět

Hudební výchova

 • Písničky a říkadla k jaru

Tělesná výchova

 • Přeskoky, stoj na rukou s dopomocí, výskok na švéd. bednu – odraz, míč. hry

Doplňující informace pro rodiče

Připravujeme se na tříd. soutěž v recitaci.

3. března bude tř. schůzka,

11.3. pojedeme do knihovny do Krnova na besedu.

Nezapomeňte ve středu je geometrie!

Dagmar Vopelková, třídní učitelka

Cvičení k procvičení učiva

 

Jazyk český  Matematika 
Diktáty na doplň. Písemné sčítání
Slovesa Písemné odčítání 
Back To Top