Týdenní plán od 15. 2. do 19. 2. 2016

 

Český jazyk

 • Procvičování pravopisu – koncovky podstatných jmen

Český jazyk – sloh

 • Telefonní rozhovor

Anglický jazyk

 • Hobbies.

Matematika

 • Pamětné násobení a dělení

Vlastivěda

 • Sámova říše
 • Velká Morava

Přírodověda

 • Ekosystém les – test (viz odkazy v plánu)
 • Příroda v zimě – vycházka

Pracovní činnosti

 • Zdravý jídelníček, pohoštění pro spolužáky

Výtvarná výchova

 • Rozvíjení chápání vztahu historie a současného umění

Hudební výchova

 • Kontrast gradace

Tělesná výchova

 • Vycházka

Doplňující informace pro rodiče

Ve středu proběhne sběr baterií.

Odkazy k procvičování učiva

 

Český jazyk Vlastivěda Přírodověda    
Rod muž. živ. Nejstarší osídlení  Stromy a byliny lesa    
Rod muž. neživ. Dávní Slované Poznáš živočicha?    
Procvičuj  Sámova říše Opakuj    
Vzory r. mužského  Velká Morava Nauč se    

Erika Kynická, třídní učitelka

Back To Top