Týdenní plán od 15. 2. do 19. 2. 2016

Čtení

 • Hláska Š,š
 • Slabikář str. 52 až 55.
 • Počátky plynulého čtení.

Psaní

 • Písanka str. 19 až 22
 • Nácvik písmene z, Z
 • Přepis, opis, diktát

Matematika

 • Trénink rychlého sčítání a odčítání do 8
 • PS str. 18, 19
 • Sčítání do 9

Prvouka

 • Péče o tělo

Pracovní vyučování

 • Zásady správného stolování

Výtvarná výchova

 • Můj spolužák, kresba křídou

Hudební výchova

 • Hudební hádanky

Tělesná výchova

 • Bruslení

Doplňující informace pro rodiče

 • V pondělí 15. 2. návštěva mobilního planetária, vybírám 65 korun – na vstupné a dopravu.
 • 18. 2. bruslení
Jazyk český Matematika Prvouka
Hlaska a písmeno Š,š  Sčítáme do 8  Péče o tělo
 Čtení slov  Obdélník  
 Čtení s porozuměním  Sudoku  
   Počítání do 9  
     

Zdenka Závodná,třídní učitelka

Back To Top