Týdenní plán od 15. 2. do 19. 2. 2016

Čtení

 • Procvičování čtení s písmenem z, h a dvojhláskami ou, au
 • Písmeno a hláska Š
 • Slabikář str. 30, 53-57

Psaní

 • Nácvik písmen v, V
 • Opis, přepis, diktát nacvičeného učiva
 • Písanka str. 16-20

Matematika

 • Procvičování sčítání a odčítání v oboru čísel 0-8
 • Číslo a číslice 9
 • Sčítání v oboru čísel do 9
 • Slovní úlohy
 • Početní diktát
 • Kruh
 • PS str. 13-15

Prvouka

 • Péče o tělo
 • Výživa lidského těla
 • PS str. 39-41

Pracovní vyučování

 • Příprava jednoduchého pokrmu a zásady stolování

Výtvarná výchova

 • Můj spolužák – kresba

Hudební výchova

 • Nácvik písně Když jsem já sloužil

Tělesná výchova

 • Bruslení

Doplňující informace pro rodiče

 • 15. 2. – mobilní planetárium.
 • 18. 2. – bruslení.

Procvičuj si učivo

Jazyk český Matematika Prvouka
Písmeno Š  Sčítání a odčítání do 8 Výživa
Slabiky s Š  Číslo 9 Lidské tělo
Čteme podle obrázků  Číselné řady Části lidského těla
Čtení s porozuměním – Š  Počítání na čas  
Procvičuj slabiky a slova  Pyramidy  
Procvičuj čtení s H    
Procvičuj čtení s dvojhl. ou, au    

 Jitka Hlaváčková, třídní učitelka

Back To Top