Týdenní plán od 22. 2. do 26. 2. 2016

Český jazyk

 • Slovesa – osoba, číslo, čas

Anglický jazyk

 • Greg´s  flat – in, on, under, Where is …?

Matematika

 • Písemné sčítání o odčítání trojciferných čísel

Prvouka

 • Planety, opakování základních podmínek života na Zemi – TEST

Pracovní činnosti

 • Maska na karneval (škraboška)

Výtvarná výchova

 • Planety – foukaná technika

Hudební výchova

 • Hra na flétnu – Poštovský panáček, moderní tanec, pentatonika

Tělesná výchova

 • Stoj na rukou, posilovací cvičení

Doplňující informace pro rodiče

 1. Prosím o překontrolování pouzder, obalení prac. sešitů do ČJ a písanek. Děkuji
 2. V úterý 1. března v 13: 30 proběhne školní kolo recitační soutěže vybraných dětí.
 3. Ve čtvrtek 3. března se konají informativní třídní schůzky.

 Odkazy k procvičování učiva

Český jazyk Matematika Anglický jazyk
Slovesa Sčítání a odčítání do 1000  Animals – zvířata
Osoba a číslo sloves Opakování násobilky  House – dům

Vladimíra Dudková, třídní učitelka

Back To Top