Týdenní plán od 15. 2. do 19. 2. 2016

 

Český jazyk

  • Vyjmenovaná slova po P

Anglický jazyk

  • Greg´s flat (on. in, under)

Matematika

  • Písemné sčítání trojciferných čísel, opakování převodů jednotek délky, hmotnosti a objemu, zaokrouhlování

Prvouka

  • Slunce – zdroj tepla a světla, sluneční soustava, výukový program – Sluneční soustava – planety

Pracovní činnosti

  • Maska – škraboška

Výtvarná výchova

  • Potravinová koláž – děti si na středu přinesou luštěniny, rýži, drobné těstoviny, kuskus, krupici….co, kdo doma má (stačí do malých sáčků po troškách).

Hudební výchova

  • Hra na flétnu, opakování poslechu, poslech čínské hudby – pentatonika, opakování písní: Rampouch, Klouzanice

Tělesná výchova

  • Posilovací cvičení, pohybové hry

Doplňující informace pro rodiče

  1. Hned v pondělí se děti zúčastní výukového programu na téma: Sluneční soustava – nezapomeňte poslat po dětech peníze – viz ELKA , děkuji.
  2. Na středu do VV budou děti potřebovat vzorky luštěnin, drobných těstovin, krupici, pohanku… budou tvořit sypanou koláž.

Odkazy k procvičování učiva

Český jazyk Matematika Anglický jazyk

Pýcha, pytel , pysk..

Netopýr, slepýš, pyl..

Písemné sčítání do 1000 Čísla – pexeso

Kopyto, klopýtat, třpytit…

Zpytovat, pykat, pýřit

Převádění jednotek délky  Opakování – barvy

Vladimíra Dudková, třídní učitelka

Back To Top