Týdenní plán od 22. 11. do 26. 11. 2021

Český jazyk

 • Slovesný způsob
 • Určování mluvnických kategorií

Český jazyk – sloh

 • Přání, pozvánka

Anglický jazyk

 • Psaní Zav

Matematika

 • Písemné dělení dvojciferným dělitelem
 • Slovní úlohy
 • Geo – obvody a obsahy, jednotky

Vlastivěda

 • Život mezi dvěma světovými válkami

Přírodověda

 • Prověřování učiva o vesmíru

Informatika

 • Psaní Zav

Pracovní činnosti

 • Vyšívání

Výtvarná výchova

 • Přání

Hudební výchova

 • Píseň Severní vítr

Tělesná výchova

 • Šplh o tyči, cvičení s plnými míči, sportovní hry

Doplňující informace pro rodiče

Planetárium zrušeno. Doplňte pomůcky do Geo. Příprava podle rozvrhu hodin.

Dagmar Vopelková, třídní učitelka

Procvičování učiva

Matematika Jazyk český Přírodověda Vlastivěda
Matematika Jazyk český Přírodověda
Matematika Jazyk český Hudební výchova
Back To Top