Týdenní plán od 15. 11. do 19. 11. 2021

Český jazyk

 • Význam věcný a mluvnický
 • Slovesa – mluvnické kategorie

Český jazyk – sloh

 • Telefonický rozhovor, zprávy – SMS

Anglický jazyk

 • Slovní zásoba

Matematika

 • Dělení přirozených čísel a pamětné dělení se zbytkem
 • Jednoduché výpočty procentové části
 • Dělení dvojciferným dělitelem

Vlastivěda

 • Vznik ČSR a budování státu

Přírodověda

 • Kosmonauti, dokončení projektu

Informatika

 • Psaní Zav

Pracovní činnosti

 • Vyšívání na papír

Výtvarná výchova

 • Nevyučuje se

Hudební výchova

 • Nácvik písně – Stará archa

Tělesná výchova

 • Pohybové hry, nízký a vysoký start

Doplňující informace pro rodiče

Ve středu 17. 11. státní svátek

Ve čtvrtek 18. 11. konzultační třídní schůzka  od 15.30 do 17.30 hodin – hodnocení prospěchu a chování za 1. čtvrtletí.

Na další týden připravujeme návštěvu Planetária v Ostravě – 24. 11. (informace budou na Edupage)

Dagmar Vopelková, třídní učitelka

Procvičování učiva

Matematika Jazyk český Přírodověda Vlastivěda
Obvody Slovní druhy Výuka – vesmír ČSR
Přemýšlej Opakování
Back To Top